Dark Interior - Oddities & Curiosities - Dark aesthetic and much more

Worldwide Shipping

Free Shipping in the Netherlands

Webshop for the Weird and Wonderful

Webshop for the Weird and Wonderful

Worldwide Shipping

Free Shipping in the Netherlands

Dark Interior - Oddities & Curiosities - Dark Aesthetic and much more...

Webshop for the Weird and Wonderful

Ingangsdatum: 10 maart 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U gebruikt maakt van onze diensten en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw persoonsgegevens om onze dienst te verlenen en te verbeteren. Door van onze dienst gebruik te maken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

 • U Onder GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan naar U worden verwezen als de Betrokkene of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Persephone’s Panopticum.Voor de toepassing van de GDPR is het Bedrijf de Gegevensverantwoordelijke.
 • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.
 • Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Website verwijst naar Persephone’s Panopticum, toegankelijk via https://persephonespanopticum.com
 • Service verwijst naar de Website.
 • Land verwijst naar: Groningen, Nederland
 • Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Vennootschap verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.Voor de toepassing van de GDPR worden Service Providers beschouwd als Gegevensverwerkers.
 • Sociale mediadienst van derden verwijst naar elke website of elk sociaal netwerk waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Facebook Fan Page is een openbaar profiel genaamd Persephone’s Panopticum dat speciaal door de Onderneming is aangemaakt op het sociale netwerk Facebook, toegankelijk via https://facebook.com/persephonespanopticum.
 • Persoonlijke gegevens In het kader van de GDPR wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

  Voor de toepassing van de CCPA betekent Persoonsgegevens alle informatie die U identificeert, ermee in verband staat, beschrijft of ermee in verband kan worden gebracht, of die redelijkerwijs, direct of indirect, met U in verband kan worden gebracht.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Onder Verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wordt de Onderneming verstaan als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 • BusinessVoor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act) wordt met het bedrijf de rechtspersoon bedoeld die de persoonlijke informatie van consumenten verzamelt en het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten bepaalt, of namens welke dergelijke informatie wordt verzameld en die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten bepaalt, en die zaken doet in de staat Californië.
 • Consument, in de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act), betekent een natuurlijke persoon die in Californië woont. Een ingezetene, zoals gedefinieerd in de wet, omvat (1) elke persoon die in de VS is voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel, en (2) elke persoon die in de VS gedomicilieerd is en voor een tijdelijk of tijdelijk doel buiten de VS is.
 • Verkoop, in de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act), betekent het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen meedelen van de persoonlijke informatie van een consument aan een ander bedrijf of een derde tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Bankrekeninginformatie om te betalen voor producten en/of diensten binnen de Dienst
 • Gebruiksgegevens

Wanneer U voor een product en/of een dienst betaalt via een bankoverschrijving, kunnen wij U vragen informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en Uw identiteit te verifiëren. Deze informatie kan, zonder beperking, omvatten

 • Geboortedatum
 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Bankkaartafschrift
 • Andere informatie die U aan een adres koppelt

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen onder meer zijn:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat hij Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor Browser Cookies. Lees voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen “Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?”, beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookiesType: Sessiecookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de diensten te leveren die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Zij helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie CookiesType: Persistente cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteit CookiesType: Persistente cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te vermijden dat U bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u terecht in ons cookiebeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Dienst.
 • Om contact met U op te nemen: Om per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, contact met U op te nemen met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over de gebruikers van onze Diensten deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, voor de verwerking van betalingen, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimten met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid. Als U via een Sociale Mediadienst van derden met andere gebruikers interageert of U registreert, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van derden Uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van Uw activiteiten zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij Uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van de Onderneming en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij stellen u op de hoogte voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De dienstverleners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze externe verkopers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteiten op onze dienst over in overeenstemming met hun privacybeleid.

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige of al deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en verzenden van emails naar U.

 • MailchimpMailchimpis een e-mailmarketingverzendservice die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

  Voor meer informatie over de privacy praktijken van Mailchimp, bezoek hun Privacy beleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval kunnen wij gebruik maken van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derde betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

Wanneer u onze dienst gebruikt om een product en/of dienst via bankoverschrijving te betalen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en uw identiteit te verifiëren.

GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft Uw toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Vennootschap is opgedragen.
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die het Bedrijf nastreeft.

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

Uw rechten volgens de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

 • Verzoek om toegang tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Indien mogelijk kunt U Uw Persoonsgegevens rechtstreeks in Uw accountinstellingen raadplegen, bijwerken of laten verwijderen. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Hierdoor kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u bewaren te laten corrigeren.
 • Maak bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt het recht ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij verstrekken U, of een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Indien U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken te reageren. Als U een verzoek indient, zullen wij ons best doen U zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Facebook-fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Page

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder van Uw Persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Service worden verzameld. Als exploitant van de Facebook Fan Page (https://facebook.com/persephonespanopticum) zijn de Vennootschap en de exploitant van het sociale netwerk Facebook Gezamenlijke Beheerders.

Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online of per e-mail contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Inzichten

Wij gebruiken de Facebook Insights functie in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de GDPR, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

Hiertoe plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die Onze Facebook Fan Page bezoekt. Elk cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft gedurende twee jaar actief, tenzij het voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de in het cookie opgeslagen informatie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook Fan Page en diensten van andere bedrijven die Facebook-diensten gebruiken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u hier terecht: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

CCPA Privacy

Deze privacyverklaring voor inwoners van Californië is een aanvulling op de informatie in ons privacybeleid en geldt uitsluitend voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen.

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijst naar, in verband kan worden gebracht met of redelijkerwijs direct of indirect in verband kan worden gebracht met een bepaalde Consument of Apparaat. Het volgende is een lijst van categorieën van persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen of verzameld hebben van inwoners van Californië in de afgelopen twaalf (12) maanden.

De categorieën en voorbeelden in de onderstaande lijst zijn die welke in de CCPA zijn gedefinieerd. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonsgegevens in feite door ons zijn verzameld, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die gegevens van de toepasselijke categorie kunnen worden en kunnen zijn verzameld. Bepaalde categorieën van persoonsgegevens worden bijvoorbeeld alleen verzameld als U deze persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekt.

 • Categorie A: Identificatiemiddelen.Voorbeelden: Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, rekeningnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiemiddelen.

  Verzameld: Ja.

 • Categorie B: Persoonsgegevenscategorieën opgenomen in de California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Voorbeelden: Een naam, handtekening, sofi-nummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs of staatsidentiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Sommige persoonsgegevens in deze categorie kunnen andere categorieën overlappen.

  Verzameld: Ja.

 • Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken krachtens de Californische of federale wetgeving.Voorbeelden: Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afkomst, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, fysieke of mentale handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief genetische informatie over families).

  Verzameld: Nee.

 • Categorie D: Commerciële informatie.Voorbeelden: Records en geschiedenis van gekochte of overwogen producten of diensten.

  Verzameld: Ja.

 • Voorbeelden: Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt om een template of een ander identificatiemiddel of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen, en slaap-, gezondheids- of bewegingsgegevens.

  Verzameld: Nee.

 • Categorie F: Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit.Voorbeelden: Interactie met onze dienst of advertentie.

  Verzameld: Ja.

 • Categorie G: Geolocatiegegevens.Voorbeelden: Geschatte fysieke locatie.

  Verzameld: Nee.

 • Categorie H: Zintuiglijke gegevens:Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.

  Verzameld: Nee.

 • Categorie I: Professionele of werkgerelateerde informatie.Voorbeelden: Huidige of vroegere werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties.

  Verzameld: Nee.

 • Categorie J: Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).Voorbeelden: Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de instelling optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële informatie over studenten of disciplinaire gegevens over studenten.

  Verzameld: Nee.

 • Categorie K: Conclusies uit andere persoonlijke informatie.Voorbeelden: Profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden weergeeft.

  Verzameld: Nee.

Onder CCPA omvat persoonlijke informatie niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdocumenten
 • Geïdentificeerde of geaggregeerde consumenteninformatie
 • Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals:
  • Medische of gezondheidsinformatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) of gegevens van klinische proeven.
  • Persoonsgegevens die vallen onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FRCA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Bronnen van persoonlijke informatie

Wij verkrijgen de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens uit de volgende categorieën van bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld uit de formulieren die U op onze Dienst invult, voorkeuren die U kenbaar maakt of verstrekt via onze Dienst, of uit Uw aankopen op onze Dienst.
 • Indirect van jou. Bijvoorbeeld door het observeren van uw activiteiten op onze dienst.
 • Automatisch van jou. Bijvoorbeeld via cookies die wij of onze dienstverleners op uw apparaat plaatsen wanneer u door onze dienst navigeert.
 • Van dienstverleners. Bijvoorbeeld, derden-verkopers voor het verwerken van betalingen, of andere derden-verkopers die Wij gebruiken om de Dienst aan U te leveren.

Gebruik van persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden

Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen gebruiken of openbaar maken voor “zakelijke doeleinden” of “commerciële doeleinden” (zoals gedefinieerd onder de CCPA), waaronder de volgende voorbeelden:

 • Om onze dienst te exploiteren en U onze dienst aan te bieden.
 • Om U ondersteuning te bieden en te reageren op Uw vragen, inclusief het onderzoeken en aanpakken van Uw zorgen en het bewaken en verbeteren van onze Dienst.
 • Om te voldoen aan de reden waarom U de informatie heeft verstrekt. Als U bijvoorbeeld Uw contactinformatie deelt om een vraag te stellen over onze Dienst, zullen wij die persoonlijke informatie gebruiken om op Uw vraag te reageren. Als U Uw persoonlijke informatie verstrekt om een product of dienst te kopen, zullen wij die informatie gebruiken om Uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken.
 • Om te reageren op verzoeken om wetshandhaving en zoals vereist door de toepasselijke wet, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals beschreven aan U bij het verzamelen van Uw persoonlijke informatie of zoals anders uiteengezet in de CCPA.
 • Voor interne administratieve en controledoeleinden.
 • Om veiligheidsincidenten op te sporen en bescherming te bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief, indien nodig, het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.

De bovenstaande voorbeelden zijn illustratief en niet uitputtend bedoeld. Voor meer details over hoe wij deze informatie gebruiken, zie het gedeelte “Gebruik van uw persoonsgegevens”.

Indien Wij besluiten aanvullende categorieën van persoonsgegevens te verzamelen of de door ons verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden, zullen Wij dit Privacybeleid bijwerken.

Openbaarmaking van persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden gedaan voor zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen
 • Categorie B: Persoonsgegevenscategorieën opgenomen in de California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Categorie D: Commerciële informatie
 • Categorie F: Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten

De hierboven vermelde categorieën zijn die welke in de CCPA zijn gedefinieerd. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonsgegevens in feite openbaar zijn gemaakt, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die gegevens van de toepasselijke categorie openbaar kunnen worden gemaakt en mogelijk zijn gemaakt.

Wanneer wij persoonlijke informatie bekendmaken voor zakelijke of commerciële doeleinden, sluiten wij een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin de ontvanger wordt verplicht de persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van het contract.

Verkoop van persoonlijke informatie

Zoals gedefinieerd in de CCPA, betekenen “verkopen” en “verkoop” het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen meedelen van persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een derde onder bezwarende titel. Dit betekent dat Wij een soort voordeel hebben ontvangen in ruil voor het delen van persoonlijke informatie, maar niet noodzakelijk een geldelijk voordeel.

De onderstaande categorieën zijn die welke in de CCPA zijn gedefinieerd. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonsgegevens in feite zijn verkocht, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die gegevens van de toepasselijke categorie kunnen worden en kunnen zijn gedeeld voor een tegenprestatie van waarde.

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verkopen en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden gedaan:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen
 • Categorie B: Persoonsgegevenscategorieën opgenomen in de California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Categorie D: Commerciële informatie
 • Categorie F: Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten

Delen van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens die in de bovenstaande categorieën zijn geïdentificeerd, delen met de volgende categorieën derden:

 • Dienstverleners
 • Betalingsverwerkers
 • Onze filialen
 • Onze zakenpartners
 • Externe verkopers aan wie u of uw vertegenwoordigers ons toestemming geven om uw persoonlijke gegevens bekend te maken in verband met producten of diensten die wij aan u leveren.

Verkoop van persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar

Wij verkopen geen persoonlijke informatie van consumenten waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij de uitdrukkelijke toestemming (het “opt-in recht”) krijgen van de consument die tussen 13 en 16 jaar oud is, of van de ouder of voogd van een consument die jonger is dan 13 jaar. Consumenten die kiezen voor de verkoop van persoonlijke informatie kunnen zich te allen tijde afmelden voor toekomstige verkopen. Om het recht op opt-out uit te oefenen, kunt U (of Uw gemachtigde vertegenwoordiger) een verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen.

Als U reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 (of 16) jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op met voldoende details zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Uw rechten onder de CCPA

De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Als U een inwoner van Californië bent, heeft U de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. U hebt het recht te worden meegedeeld welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht om te verzoeken. Onder CCPA heeft u het recht om te vragen dat wij u informatie verstrekken over onze verzameling, gebruik, verkoop, bekendmaking voor zakelijke doeleinden en het delen van persoonlijke informatie. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij het aan u bekendmaken:
  • De categorieën van persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld
  • De categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die wij over U hebben verzameld
  • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie
  • De categorieën van derden met wie wij die persoonsgegevens delen
  • De specifieke persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld
  • Als wij uw persoonlijke informatie hebben verkocht of uw persoonlijke informatie hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, zullen wij dit aan u bekendmaken:
   • De verkochte categorieën persoonsgegevens
   • De categorieën persoonsgegevens die worden bekendgemaakt
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van persoonsgegevens (opt-out). U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie niet te verkopen. Om een opt-out verzoek in te dienen kunt u contact met ons opnemen.
 • Het recht om Persoonsgegevens te wissen. U hebt het recht te verzoeken om verwijdering van Uw Persoonsgegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdragen deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is. Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als het bewaren van de informatie voor ons of onze dienstverleners noodzakelijk is om:
  • De transactie te voltooien waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, handelingen te verrichten die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins ons contract met u uit te voeren.
  • Beveiligingsincidenten opsporen, bescherming bieden tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die voor dergelijke activiteiten verantwoordelijk zijn, vervolgen.
  • Debuggen van producten om fouten op te sporen en te herstellen die de bestaande bedoelde functionaliteit aantasten.
  • De vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument om zijn recht van vrije meningsuiting uit te oefenen waarborgen, of een ander bij wet voorzien recht uitoefenen.
  • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het wissen van de informatie de voltooiing van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, indien u vooraf geïnformeerde toestemming hebt verleend.
  • Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van Uw relatie met ons.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • andere interne en wettige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin U ze hebt verstrekt.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden. U heeft het recht om niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van uw consumentenrechten, onder andere door:
  • Het weigeren van goederen of diensten aan U
  • verschillende prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, met inbegrip van het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van sancties
  • Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan U
  • Voorstellen dat U een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen.

Uw CCPA-gegevensbeschermingsrechten uitoefenen

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://persephonespanopticum.com/customer-service/privacy-policy/

Alleen U, of een bij de California Secretary of State geregistreerde persoon die U machtigt om namens U te handelen, kan een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens.

Uw verzoek aan Ons moet:

 • Geef voldoende informatie die ons in staat stelt om redelijkerwijs na te gaan of u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf Uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u de vereiste informatie verstrekken als wij dat niet kunnen:

 • Uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen verifiëren
 • En bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking heeft op U

Wij zullen de vereiste informatie kosteloos bekendmaken en leveren binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek. De termijn om de vereiste informatie te verstrekken kan eenmaal met 45 dagen worden verlengd indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving.

Alle openbaarmakingen die wij doen hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek.

Voor verzoeken om gegevensoverdracht kiezen wij een formaat om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en dat u in staat stelt de informatie zonder belemmeringen van de ene naar de andere entiteit over te dragen.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

U heeft het recht om af te zien van de verkoop van Uw persoonlijke informatie. Zodra wij een controleerbaar verzoek van U als consument ontvangen en bevestigen, stoppen wij met de verkoop van Uw persoonlijke informatie. Om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Merk op dat elke opt-out specifiek is voor de browser die U gebruikt. Mogelijk moet U zich afmelden voor elke browser die U gebruikt.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties die door onze dienstverleners worden aangeboden door onze instructies op de Dienst te volgen:

De opt-out zal een cookie op Uw computer plaatsen die uniek is voor de browser die U gebruikt om zich af te melden. Als u van browser verandert of de door uw browser opgeslagen cookies verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden.

Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat kan u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van informatie over de apps die u gebruikt om u advertenties aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd:

 • “Opt out of Interest-Based Ads” of “Opt out of Ads Personalization” op Android-toestellen.
 • “Beperk het volgen van advertenties” op iOS-apparaten

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat ook stopzetten door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

“Do Not Track”-beleid zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze dienst reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U in Uw webbrowser Uw voorkeuren instellen om websites te laten weten dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan.

Uw Californische privacyrechten (de Californische wet Shine the Light)

Volgens California Civil Code Section 1798 (California’s Shine the Light law) kunnen inwoners van Californië met een gevestigde zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor direct marketing doeleinden van die derden.

Als U meer informatie wilt opvragen onder de California Shine the Light wet, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Californische privacyrechten voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code section 22581 geeft inwoners van Californië jonger dan 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of toepassingen de mogelijkheid om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die zij publiekelijk hebben geplaatst.

Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan Uw account is gekoppeld.

Wees ervan bewust dat Uw verzoek geen volledige of complete verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet toestaat of vereist.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een duidelijk bericht op Onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://persephonespanopticum.com/customer-service/privacy-policy/

Webshop voor het vreemde en wonderlijke

-Donker interieur, rariteiten, juwelen, schedels, skeletten, taxidermie, donker en nog veel meer...